UMOWA O PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

SC DARE International SRL, z siedzibą w Iași, Pacurari Street, no 116 B, parter, parter i pierwsze piętra, okręg Ia Ii, zarejestrowany pod numerem rejestracji gospodarczej J22/2024/2015, unikalny kod rejestracyjny 35216059, zwany dalej ”Spółką”, Przetwarza - wraz z firmami partnerskimi - dane osobowe w sposób zgodny z przepisami prawa dotyczącymi przetwarzania danych osobowych i ich swobodnego przepływu.

Niniejsza umowa informuje o sposobach, w jakie dane osobowe mogą być gromadzone i wykorzystywane. Przeczytaj uważnie i zwróć uwagę na następujące kwestie:

Firma może przetwarzać dane, bez ograniczania się do poniższych kategorii danych osobowych:

 • dane kontaktowe, na przykład nazwisko, imię, adres, adres e-mail, numer telefonu;
 • informacje podane podczas rejestracji na naszej stronie internetowej, dotyczące wykształcenia, wieku i hobby;
 • informacje publikowane jako komentarze, wiadomości lub wszelkie inne formy komunikacji wysyłane jako notatka lub zapytanie dotyczące strony i jej zawartości.

Ten typ danych może być zebrany, wypełniając formularz znajdujący się na stronie http://www.veoworldwide.com/ro/faq#, aplikacji ”Jeden krok bliżej do Twojej niesamowitej pracy” lub przesyłając swoje CV.

Przetwarzanie danych osobowych

Firma może przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • obecna lub przyszła współpraca (w tym między innymi zatrudnienie, współpraca, szkolenie zawodowe, różne partnerstwa);
 • komunikacja i korespondencja w zakresie możliwości rozwoju w Spółce, a także jej współpracowników (na przykład możliwości pracy w Spółce lub powiązane informacje);
 • powiadomienia lub raporty wysyłane do władz, certyfikowanych agencji państwowych i rządowych oraz instytucji;
 • możliwe kontrole zgodnie z danymi publikowanymi online, w tym między innymi Facebook, LinkedIn, Twitter itp.

Gromadzenie i przetwarzanie danych do wyżej wymienionych celów można przeprowadzić na następujących podstawach:

 • Twoja zgoda;
 • obowiązek prawny;
 • różne zobowiązania umowne;
 • Uzasadniony interes firmy w zakresie ochrony jej wizerunku w optymalnym kontekście, służącym osiągnięciu celu gospodarczego.

Odbiorcy, którym zebrane dane osobowe mogą zostać ujawnione, w niektórych przypadkach:

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy mamy do tego prawo lub gdy jesteśmy do tego zmuszeni (na przykład, jeśli jest to wymagane przez certyfikowaną instytucję publiczną, przepisy prawne, orzeczenie sądowe lub inne postępowanie sądowe lub administracyjne); jeżeli wymaga tego nowe prawo lub przepis; jeśli w dobrej wierze uważamy, że ujawnienie danych jest konieczne w celu ochrony naszych praw lub praw innych osób lub pomocy w dochodzeniu lub zapobieganiu nielegalnym działaniom, porządkowi publicznemu lub dobrym obyczajom.

Zatrzymywanie danych osobowych

Dane osobowe mogą być przechowywane na serwerach firmy w UE przez maksymalnie 2 lata, podczas których wyżej wymienione cele mogą być spełniane, lub przez czas określony w obowiązujących przepisach.

Prawa indywidualne dotyczące danych osobowych

 • prawo dostępu do danych osobowych, które dotyczą Ciebie;
 • prawo do żądania sprostowania lub aktualizacji, gdy dane są niedokładne lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych w określonych okolicznościach i zgodnie z prawem (na przykład, gdy dane osobowe nie są już konieczne w związku z wyżej wymienionymi celami);
 • prawo do żądania ograniczonego przetwarzania w określonych okolicznościach (np. przy stwierdzeniu niedokładności zebranych danych - przez czas wymagany do weryfikacji określonych danych);
 • prawo do wniesienia skargi przeciwko Spółce i / lub innemu właściwemu organowi;
 • prawo do odmowy przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem;
 • prawo do przenoszenia danych, a tym samym przeniesienia danych osobowych do innego wybranego operatora, zgodnie z prawem;
 • prawo do powiadomienia o każdym naruszeniu danych osobowych;
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie;
 • prawo do bycia zapomnianym, składając w ten sposób wniosek o usunięcie danych, zgodnie z prawem.

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia wniosku o usunięcie danych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie podlegać prawnemu obowiązkowi, ochronie praw lub uzasadnionych interesów osób trzecich lub znalezieniu, wykonaniu lub ochronie niektórych praw przed sądem.

Zmiany polityki poufności

Niniejsza umowa może być okresowo modyfikowana lub aktualizowana zgodnie z prawem i zasadami Firmy. Każda zmieniona wersja Polityki poufności zostanie opublikowana na stronie internetowej Spółki, aby zapewnić użytkownikom dostęp w czasie rzeczywistym.

Dane kontaktowe

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących niniejszej umowy lub przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt za pomocą dowolnego z poniższych środków, w tym imienia i nazwiska, adresu pocztowego lub e-mail (w zależności od wybranych środków komunikacji), numeru telefonu i celu zapytania.

Proszę skontaktuj się z nami:

 • pocztą elektroniczną na adres juridic@veoworldwide.ro;
 • osobiście lub za pośrednictwem żądania przesłanego pocztą w siedzibie Spółki (na wyżej wymieniony adres).