NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

SC DARE International SRL, cu sediul social in Mun. Iasi, Mun Iasi, Sos Pacurari, nr 116 B, etaj 1, biroul B1.09, Iasi, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J22/2024/2015 si Cod Unic de Înregistrare 35216059, numită în continuare ”Compania”, prelucrează, împreună cu societățile partenere, date cu caracter personal în conformitate cu prevederile legale în materia datelor cu caracter personal și liberei circulații a acestora.

Rolul prezentei notificări este de a explica modul în care datele dvs. cu caracter personal pot fi colectate și scopul în care acestea pot fi folosite. Va rugam să citiți cu atenție și să luați la cunoștință următoarele:

Categorii de date personale ce pot fi prelucrate de către Companie, dar fără a se limita la:

 • date de contact, cum ar fi numele și prenumele, adresa, e-mail, numărul de telefon;
 • informații pe care le introduceți dvs., despre educație, vârstă și hobby-uri la înscriere pe site-ul nostru;
 • informațiile pe care le postați sub formă de comentarii sau contribuții la discuții și prin comunicările pe care ni le trimiteți pentru a trimite întrebări sau comentarii cu privire la site sau la conținutul său.

Acestea pot fi colectate în momentul în care completați formularul de la următoarea adresa: http://www.veoworldwide.com/ro/faq#, sau aplicația ”One step closer to your awesome job” si upload CV.

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal

Compania poate prelucra datele dvs. personale în următoarele scopuri:

 • Colaborare prezentă sau viitoare (cum ar fi dar fără a se limita la angajare, colaborare, formare profesională, parteneriate de orice fel);
 • Comunicare și corespondență cu privire la oportunitățile de dezvoltare în cadrul Companiei, inclusiv colaboratorii săi (cum ar fi oportunități de angajare, posturi disponibile în cadrul companiei sau alte informații legate de acestea);
 • Comunicări sau raportări către autoritățile, instituțiile sau agențiile de stat sau guvernamentale abilitate;
 • Efectuarea de verificări de integritate conform datelor publicate în mediul online, cum ar fi dar fără a se limita la Facebook, Linkedin, Twiter etc.

Colectarea și prelucrarea datelor dvs. pentru scopurile menționate mai sus, se poate realiza in temeiul:

 • consimțământului dvs;
 • unei obligații legale;
 • în baza unor obligații contractuale;
 • interesului legitim al companiei pentru protejarea imaginii sale intr-un cadru optim de îndeplinire a scopurilor economice;

Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele personale colectate, in anumite condiții:

Putem dezvălui datele dvs. cu caracter personal doar în cazul în care avem dreptul sau suntem obligați să facem acest lucru (de exemplu, dacă de este cerut de o instituție publică abilitată, de normele legale, o hotărâre judecătorească sau de o altă procedură judiciară sau administrativă); dacă o nouă lege sau regulament o vor impune; dacă credem, cu bună-credință, că o astfel de divulgare este necesară pentru a ne apăra drepturile noastre sau ale altora sau pentru a ajuta la investigarea sau prevenirea activităților contrare legii, ordinii publice sau bunelor moravuri.

Păstrarea datelor personale

Datele personale colectate pot fi păstrate pe serverele companiei, din cadrul UE, pentru o perioadă maximală de 2 ani, necesară îndeplinirii scopurilor menționate mai sus sau pentru perioadă de timp prevăzută de dispozițiile legale în vigoare.

Drepturile pe care le aveți în ceea ce privește datele dvs. personale

 • dreptul de acces la datele personale care vă privesc;
 • dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci când datele sunt inexacte sau incomplete;
 • dreptul de a solicita ștergerea datelor în anumite circumstanțe și cu respectarea normelor legale (de ex. când datele personale nu mai sunt necesare în raport cu scopurile menționate mai sus);
 • dreptul de a solicita restricționarea prelucrării în anumite circumstanțe (de ex. atunci când dvs. contestați exactitatea datelor – pentru perioada ce ne-ar permite verificarea exactității acelor date);
 • dreptul de a depune o plângere la noi și/sau la o altă autoritate competentă;
 • dreptul de a va opune prelucrării, conform legii;
 • dreptul la portabilitatea datelor, in sensul transferului datelor dvs. personale către un alt operator desemnat de dvs., în limite legale;
 • dreptul de a fi notificat cu privire la încălcarea securității datelor dvs.;
 • dreptul de a vă retrage consimțământul, în orice moment, pentru prelucrarea datelor personale, la care ați consimțit anterior;
 • dreptul de a fi uitat, în sensul transmiterii unei solicitări pentru ștergerea evidențelor datelor personale, în limitele legii;

Nu suntem întotdeauna obligați să ne conformăm solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru respectarea unei obligații legale, pentru protejarea drepturilor sau intereselor legitime ale unor terți sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi în instanță.

Modificări la această politică de confidențialitate

Această politică de confidențialitate poate fi modificată sau actualizată periodic, în funcție de legislația in vigoare și politicile Companiei. Vom publica orice versiune revizuită a Politicii de confidențialitate pe site-ul Web al Companiei, pentru asigura accesul dvs. în timp real.

Date de contact

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la aceasta notificare sau în legătura cu utilizarea de către Companie a datelor cu caracter personal, va rugăm să ne contactați alegând oricare din modalitățile de comunicare descrise mai jos, precizând totodată, numele dvs., adresa poștală sau de email (în funcție de modalitatea de comunicare aleasă de dvs.), numărul de telefon precum și scopul cererii dumneavoastră.

Ne puteți contacta:

 • Prin email, la adresa: juridic@veoworldwide.ro sau
 • Personal sau printr-o cerere trimisă prin poștă la Sediul Companiei (la adresa precizată anterior).